Cennik

Opłaty w roku szkolnym 2023/2024:

  • 300 zł – wpisowe, które będzie pobierane jednorazowo przy pierwszej fakturze. Przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dla dziecka miejsca w przedszkolu.
  • 720 zł/miesiąc opieka bez wyżywienia (pon.-pt. 6.00-18.00) 
    Wyżej wymieniona kwota nie obejmuje opłaty za dobrowolne ubezpieczenie NNW dziecka przez okres świadczenia usługi. Oferujemy przystąpienie do grupowego ubezpieczenia NNW w ramach polisy.
  • Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – opłata czesnego w wysokości 100 zł/miesięcznie.
  • 16 zł/dzień wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) /dzienne wyżywienie.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie podlega odliczeniu za każdy dzień nieobecności.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO (czesne):
Santander: 40 1090 1782 0000 0001 4666 0508