Plan Dnia

„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres,
od urodzenia do szóstego roku życia.”
dr Maria Montessori

RAMOWY PLAN DNIA SALA 4

 Godzina  Plan
06:00-08:30
 • Schodzenie się dzieci do przedszkola,
 • Zabawy wspólne, indywidualne i grupowe.
07:00-08:00
 • Zabawy i ćwiczenia integracyjny przy muzyce.
08:00-13:00  Realizacja podstawy programowej.
08:00-08:35
 • Poranny krąg, przywitanie w kręgu,
 • Sprawdzanie obecności.
08:35-08:45
 • Śniadanie  (kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku) .
09.15–9.30
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych – mycie zębów po śniadaniu.
09.30–11.30
 • Zajęcia programowe z zakresu wszystkich dziedzin oddziaływania dydaktycznego.
11.30-11.45
 • Przygotowanie do obiadu (doskonalenie czynności samoobsługowych – higiena przed posiłkiem),
 • Rozmowa o sprawach bieżących.
11.45–12.15
 • Obiad (kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku).
12.15-12.30
 • Zajęcia i zabawy wyciszające, relaksacja, słuchanie bajek,
 • Odpoczynek na dywanie .
12:30-13:30
 • Zajęcia na świeżym powietrzu,
 • Zabawa swobodna,
 • Obserwacja przyrodnicza (w zależności od warunków pogodowych).
13.30–14.00
 • Przygotowanie do podwieczorku (doskonalenie czynności samoobsługowych – higiena przed posiłkiem),
 • Podwieczorek.
14.00–15.00
 • Zabawy dowolne według zainteresowań,
 • Kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela .
15.00–16.30
 • Zabawy w kącikach zainteresowań.
16.30–16.30
 • Przygotowanie do podwieczorku (doskonalenie czynności samoobsługowych – higiena przed posiłkiem),
 • Podwieczorek.
16.30–18.00
 • Zabawy wspólne, zespołowe i indywidualne.
 • Odbiór dzieci z przedszkola.

RAMOWY PLAN DNIA SALA 5 i 6

Godzina Plan
06:00-08:00
 • Schodzenie się dzieci
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, podejmowane z inicjatywy dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne – służące realizacji pomysłów dzieci,
 • Zajęcia indywidualne lub zespołowe prowadzone przez nauczyciela, zabawy integrujące grupę,
08:00-13:00  Realizacja podstawy programowej
08:00-08:45
 • Przywitanie w kręgu
 • Sprawdzanie obecności
 • Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe
08:45-09:30
 • Śniadanie
 • Czynności higieniczne
09:30-10:00
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane z całą grupą z zakresu wszystkich dziedzin oddziaływania dydaktycznego
10:00-10:30
 • Czynności higieniczno-porządkowe
 • II śniadanie (owoc + woda)
10:30-11:15
 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, obserwacje przyrodnicze lub otaczającego środowiska, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe
11:15-11:30
 • Przygotowanie do obiadu
 • Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych
11:30-12:00
 • Obiad dwudaniowy
12:00-12:15
 • Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych
 • Przygotowanie do odpoczynku
12:15-13:30
 • Odpoczynek, drzemka na leżaczkach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek
13:3014:15
 • Pobudka
 • Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych
 • Przygotowanie do podwieczorku
 • Podwieczorek
14:15-15:00
 • Zajęcia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb,
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach
 • Zajęcia dodatkowe
 • Czynności porządkowe
15:00-16:00
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne,
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody,
 • Zabawy integrujące grupę prowadzone przez nauczyciela,
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,
 • Gry i zabawy stolikowe
16:30-16:45
 • Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych
 • Drugi podwieczorek
16:00-18:00
 • Odbiór dzieci z przedszkola, grupy łączone,
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (w zależności od warunków pogodowych), zabawy wspólne, indywidualne i grupowe wg. zainteresowań.

UWAGA:
Podane godziny są jedynie orientacyjne, mogą ulec zmianie, przesunięciu lub odwołaniu w uzasadnionych przypadkach. Rozkład dnia będzie dostosowany przede wszystkim do potrzeb Dzieci w poszczególnym wieku.