Kadra

„Słaby nauczyciel – odpada
Dobry nauczyciel – wyjaśnia
Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje
Genialny nauczyciel – inspiruje”
William Arthur Ward (1921-1994)

 GRUPA SÓWKI  

 • mgr Ewelina Sternadel
  Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. Jestem pasjonatką edukacji jako formy nieustannego uczenia się i rozwoju. W pracy z dziećmi stosuję metody oparte na doświadczaniu świata przez dziecko w myśl sentencji Konfucjusza – „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
 • Klaudia Stuchlik
  Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunkach Oligofrenopedagogika z arteterapią oraz Pedagogika ze specjalizacją Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Obecnie kontynuuje studia drugiego stopnia. Ukończyłam kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyłam również kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. W pracy najważniejsze są dla mnie dzieci, staram się podążać za nimi i tak zorganizować swoją pracę, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i zainteresowaniom dzieci.

 GRUPA LISKI 

 • mgr Anna Wądołowska
  Ukończyłam studia licencjackie ze specjalnością Wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat 3 oraz studia magisterskie z zakresu edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Moja praca jest dla mnie spełnieniem marzeń, a pomaganie, nakierowywanie i wspieranie dzieci w rozwoju i poznawaniu nowych rzeczy daje mi dużą satysfakcję. Staram się, aby poznawały one świat wszystkimi zmysłami i rozwijały swoją kreatywność i otwartość. Pragnę, aby dziecko czuło się wyjątkowe i szczęśliwe, a rodzic dumny. Na co dzień wzbogacam swoją wiedzę poprzez udział w warsztatach oraz kursach przydatnych do pracy z maluszkami
 • Marzena Czuwała
  Mam na imię Marzena i pracuje w przedszkolu jako pomoc nauczyciela. Pracowałam wcześniej w Gminnym Przedszkolu Zebrzydowice oddz. Kaczyce i pokochałam ten rodzaj pracy:) Mam czwórkę własnych dzieci, wiec w dużym stopniu ułatwiło mi to rozpoznawanie potrzeb maluszków, które niejednokrotnie nie potrafią wyrazić tego słowami. Bardzo kocham zajmować się dziećmi, realizuje się ułatwiając im przebrnięcie przez trudny dla nich okres-rozłąki z rodzicami. Próbuję stworzyć im namiastkę ciepła i miłości rodzicielskiej. Będę się starała, aby dzieci z radością i ufnością spędzały ten czas w przedszkolu, pomagając w podstawowych czynnościach jak i w wykonywaniu prac pomocnych w ich rozwoju.
 • mgr Kamila Holewik
  Z wykształcenia surdo- i tyflopedagog. Jestem w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Ślaskim, na kierunku wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Uśmiech dziecka jest dla mnie największym podziękowaniem za pracę. Wolny czas spędzam chętnie z rodziną, a także jako wolontariusz pomagam zwierzętom.

 GRUPA JEŻYKI 

 • Weronika Sitek
  Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na Wydziale Pedagogiki. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Jestem osobą niezwykle pogodną, zawsze uśmiechnięta i optymistycznie nastawioną do życia. Szybko nawiązuje kontakty z ludźmi. Praca z najmłodszymi jest nie tylko moim zawodem, ale przede wszystkim powołaniem i pasją. Przynosi mi ogromną radość i satysfakcję. Obserwowanie tego, jak dzieci pokonują nowe trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdza mnie w tym przekonaniu.
 • Magdalena Pytlik 
 • Mirela Kowalczuk
  W przedszkolu pracuję na stanowisku pomoc nauczyciela oraz jako asystent dziecka z niepełnosprawnością (autyzm). Praca z dziećmi  jest dla mnie spełnieniem i daje mi ogromną satysfakcję. Podziękowaniem za nią są codzienne uśmiechy i wyrazy sympatii dzieci oraz ich rodziców. Jestem mamą dwóch dorosłych córek, z których jestem bardzo dumna. Moje doświadczenie z własnymi dziećmi pomaga mi i ułatwia pracę w integracyjnej grupie przedszkolnej.