Kadra

„Słaby nauczyciel – odpada
Dobry nauczyciel – wyjaśnia
Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje
Genialny nauczyciel – inspiruje”
William Arthur Ward (1921-1994)

 GRUPA  LISKI   

 • mgr Ewelina Sternadel
  Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. Jestem pasjonatką edukacji jako formy nieustannego uczenia się i rozwoju. W pracy z dziećmi stosuję metody oparte na doświadczaniu świata przez dziecko w myśl sentencji Konfucjusza – „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
 • Klaudia Stuchlik
  Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunkach Oligofrenopedagogika z arteterapią oraz Pedagogika ze specjalizacją Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Obecnie kontynuuje studia drugiego stopnia. Ukończyłam kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyłam również kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. W pracy najważniejsze są dla mnie dzieci, staram się podążać za nimi i tak zorganizować swoją pracę, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i zainteresowaniom dzieci.

 GRUPA  SÓWKI

 • mgr Anna Wądołowska
  Ukończyłam studia licencjackie ze specjalnością Wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat 3 oraz studia magisterskie z zakresu edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Moja praca jest dla mnie spełnieniem marzeń, a pomaganie, nakierowywanie i wspieranie dzieci w rozwoju i poznawaniu nowych rzeczy daje mi dużą satysfakcję. Staram się, aby poznawały one świat wszystkimi zmysłami i rozwijały swoją kreatywność i otwartość. Pragnę, aby dziecko czuło się wyjątkowe i szczęśliwe, a rodzic dumny. Na co dzień wzbogacam swoją wiedzę poprzez udział w warsztatach oraz kursach przydatnych do pracy z maluszkami
 • Klaudia  Mucha
  Pracuje w przedszkolu jako asystent dziecka. 
 • mgr Kamila Holewik
  Z wykształcenia surdo- i tyflopedagog. Jestem w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Uśmiech dziecka jest dla mnie największym podziękowaniem za pracę. Wolny czas spędzam chętnie z rodziną, a także jako wolontariusz pomagam zwierzętom.

 GRUPA JEŻYKII

 • Klaudia Stuchlik                                                                                                                                                   Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunkach Oligofrenopedagogika z arteterapią oraz Pedagogika ze specjalizacją Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Obecnie kontynuuje studia drugiego stopnia. Ukończyłam kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyłam również kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. W pracy najważniejsze są dla mnie dzieci, staram się podążać za nimi i tak zorganizować swoją pracę, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
 • Magdalena Pytlik                                                                                                                                            Ukończyła studia licencjackie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna, studia magisterskie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika z terapia pedagogiczną – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta ręki,
  Aktualnie studia podyplomowe: edukacja i terapia osób z zaburzeniami że spektrum autyzmu.
 • Mirela Kowalczuk
  W przedszkolu pracuję na stanowisku pomoc nauczyciela oraz jako asystent dziecka z niepełnosprawnością (autyzm). Praca z dziećmi  jest dla mnie spełnieniem i daje mi ogromną satysfakcję. Podziękowaniem za nią są codzienne uśmiechy i wyrazy sympatii dzieci oraz ich rodziców. Jestem mamą dwóch dorosłych córek, z których jestem bardzo dumna. Moje doświadczenie z własnymi dziećmi pomaga mi i ułatwia pracę w integracyjnej grupie przedszkolnej.