BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia jest metodą wspomagającą proces wychowania dziecka myślącego samodzielnie, wrażliwego, posiadającego bogatą wyobraźnię i umiejącego radzić sobie w życiu, dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy.

Wiek przedszkolny to ważny okres w życiu dziecka, okres tworzenia się nawyków, kształtowania procesów uczuciowych, umysłowych, charakteru oraz osobowości. Właśnie w tym wieku należy dostarczać dzieciom odpowiedniej lektury, a bajki i baśnie nadają się do tego znakomicie.