Proszę czekać, trwa ładowanie zawartości strony.

Plan Dnia

„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres,
od urodzenia do szóstego roku życia.”
dr Maria Montessori

RAMOWY PLAN DNIA

Godzina Plan
06:00-08:00
 • Schodzenie się dzieci
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, podejmowane z inicjatywy dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne – służące realizacji pomysłów dzieci,
 • Zajęcia indywidualne lub zespołowe prowadzone przez nauczyciela, zabawy integrujące grupę,
08:00-13:00  Realizacja podstawy programowej
08:00-08:30
 • Przywitanie w kręgu
 • Sprawdzanie obecności
 • Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe
08:30-09:00
 • Śniadanie
 • Czynności higieniczne
09:00-10:30
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane z całą grupą
10:15
 • II śniadanie (owoc + woda)
10:30-11:45
 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, obserwacje przyrodnicze lub otaczającego środowiska, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe
12:00-12:30
 • Obiad dwudaniowy
 • Czynności higieniczne
12:30-14:20
 • Odpoczynek poobiedni
 • Bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek,
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne,
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody,
 • Zabawy integrujące grupę prowadzone przez nauczyciela,
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,
 • Gry i zabawy stolikowe,
 • Zajęcia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb,
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach
 • Zajęcia dodatkowe
 • Czynności porządkowe
14:30-14:45
 • Podwieczorek
14:45-16:30
 • Zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, wg zainteresowań,
 • Zabawy dydaktyczne, ćw. graficzne, utrwalanie poznanych wierszyków i piosenek,
 • Praca indywidualna lub w małych zespołach,
16:30
 • Drugi podwieczorek
16:30-18:00
 • Odbiór dzieci z przedszkola, grupy łączone,
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (w zależności od warunków pogodowych), zabawy wspólne, indywidualne i grupowe wg. zainteresowań.

UWAGA:
Podane godziny są jedynie orientacyjne, mogą ulec zmianie, przesunięciu lub odwołaniu w uzasadnionych przypadkach. Rozkład dnia będzie dostosowany przede wszystkim do potrzeb Dzieci w poszczególnym wieku.