Proszę czekać, trwa ładowanie zawartości strony.

O Nas

ZAPRASZAMY Was Drodzy Rodzice do Przedszkola, które będzie dla Waszych dzieci krainą niekończącej się przygody.
Poprzez zabawę i zajęcia kreatywno-ruchowe dzieci będą zdobywać nowe przydatne umiejętności.
Dzięki pomocy wspaniałych i ciepłych Pań Przedszkolanek Wasze Dzieci staną się bardziej samodzielne, kreatywne, twórcze i otwarte na nowe wyzwania.

Przedszkole Mali Pasjonaci

 • zapewnia dzieciom opiekę wykwalifikowanej kadry
 • oferuje wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom
 • stwarza warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu i zdrowotnemu dziecka
 • daje możliwość i szansę dzieciom, aby w dorosłym świecie stały pewnie na nogach i podejmowało samodzielne decyzje
 • umożliwia przedszkolakom samorealizację jak i pracę w grupie, zachęcając jednocześnie do kreatywnego myślenia oraz działania i uczestniczenia w ciekawych zajęciach
 • placówka wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczając jednocześnie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiając na potrzeby i możliwości dziecka.

Mądry przedszkolak będzie mądrym uczniem, a w przyszłości szczęśliwym i spełnionym człowiekiem.

W przedszkolu artystycznym twórczy nauczyciele, poprzez różnorodność innowacyjnych form i metod nauczania, pozwalają dziecku odkrywać w sobie coraz to nowe pokłady umiejętności, pozwalają odnajdywać w sobie twórców, bo przecież każde dziecko to „mały artysta”.

Przedszkole zapewnia wiele zajęć ruchowych, a ruch jest potrzebny Naszym Przedszkolakom do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Systematyczne zajęcia sportowe zwiększają odporność organizmów naszych pociech, korygują nieprawidłową postawę ciała, wpływają pozytywnie na wszystkie narządy i każdy układ. W rozwoju psychicznym sport wpływa na kształtowanie się różnych cech m.in.: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, wytrwałość.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W naszym przedszkolu zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma na celu wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz stworzenie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Istotą zajęć je w ramach WWR jest zapewnienie fachowej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, od momentu wykrycia dysfunkcji do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Realizowane w ramach WWR wielospecjalistyczne i kompleksowe działania mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka z dysfunkcjami. Pomoc i wsparcie obejmuje nie tylko dziecko, ale również rodziców i rodzinę w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem, a przede wszystkim kontynuowaniu działań podjętych w ramach określonych zajęć. Wspomaganie rozwoju dziecka powinno być podjęte jak najwcześniej, gdyż szybko podjęta praca z dzieckiem pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawieniu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Specjaliści pracujący w naszym przedszkolu:

 • neurologopeda
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • psycholog
 • terapeuta pedagogiczny
 • tyflopedagog

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • Długie godziny otwarcia przedszkola (6.00-18.00)
 • Mechaniczna wentylacja obiektu stworzona z myślą o dzieciach alergicznych
 • Przestronne, słoneczne i nowoczesne sale dydaktyczne o powierzchni 80m2 każda, w tym 2 sale dydaktyczne dla grup integracyjnych.
 • Przyjazne i estetyczne wyposażenie spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa
 • Nowoczesna i w pełni wyposażona kuchnia
 • Duży ogród

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 NASZYM PRZEDSZKOLAKOM OFERUJEMY:

 • Opiekę dla dzieci od 2,5 do 6 roku życia
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • Stałą opiekę pielęgniarki
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z rytmiki
 • Zajęcia z dogoterapii
 • Zajęcia profilaktyczne z gimnastyki korekcyjnej
 • Pomoc logopedyczna
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe i koordynacyjne
 • Zajęcia ruchowe przy muzyce
 • Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne i plastyczne
 • Kinezyterapię
 • Bajkoterapię
 • Zajęcia potowe-karate
 • Sensoplastykę
 • Zajęcia kulinarne „Kuchcik”
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Zabawy i spacery na świeżym powietrzu i we własnym ogrodzie
 • Bezpieczne i estetyczne wyposażenie sal spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa
 • Dodatkowo wyjścia do teatru, kina, różnych instytucji, wyjazdy tematyczne – zgodnie z planami pracy grup i repertuarem instytucji, a także spektakle teatralne na terenie przedszkola.

STATUT PRZEDSZKOLA

Statut przedszkola